Quality Guru's – Home of QA/QE SW Testing Workshops

March 24, 2010

IBM Extends Development and Test to the IBM Cloud (Based on Linux and KVM)

Filed under: Tester's tools — natiku @ 8:06 am

IBM launches KVM-based IaaS (beta) cloud for virtual lab hosting

IBM Extends Development and Test to the IBM Cloud

Advertisements

March 16, 2010

Czech eGovernment: Datove Schranky with soapUI – Simple Login Scenario

Filed under: Czech eGovernment — natiku @ 1:07 pm

This entry is part of Czech eGovernment Workshop

Czech eGovernment project Datové Schránky (ISDS) was recently moved to next milestone, as part of version 2 revision 2.7 was introduced a per request authentication. So no more complex processing of redirection to Novell SSO, so even simple SOAP test tools can be used to evaluate interface of Datové Schránky, look here for old Session Based Login Scenario

Implementace přihlášení (varianta 2 = bez session cookie) ze 26. 3. 2010

Přihlášení aplikací třetích stran se provádí pomocí rozhraní Web Services. Pro přihlášení je využit stejný princip, jako u přihlášení uživatelů. 
Při přístupu do kontextu určeného pro Web Services dojde k ověření identity uživatele Po úspěšném ověření / přihlášení uživatele je aplikaci 
umožněno využívat funkcí web services poskytovaných ISDS. Pro serverové aplikace je doporučeno přihlašovat se prostřednictvím 
systémového certifikátu podle §29 odst. (1) zákona 300/2008 Sb. 

Alternativní autentizační kanál je založen na basic http autentizaci, respektive na X509 klientském certifkátu dle zvolené varianty. 
V této variantě není používána cookie a je tedy nutné, aby každý https požadavek obsahoval hlavičku Authorization se jménem a 
heslem, resp. klientský X509 certifikát.

Možné varianty připojení jsou:
a) basic autentizace: https://ws1.mojedatovaschranka.cz/DS/*
b) klientský https certifikát zaregistrovaný jako systémový certifikát:
https:// ws1c.mojedatovaschranka.cz /cert/DS/*
c) klientský https certifikát zaregistrovaný jako uživatelský certifikát a basic autentizace:
https:// ws1c.mojedatovaschranka.cz /certds/DS/*
d) klientský https certifikát zaregistrovaný jako certifikát hostované spisové služby a id schránky jako jméno, heslo prázdné:
https:// ws1c.mojedatovaschranka.cz /hspis/DS/*

Using soapUI for simple login scenario to Datové Schránky

1. Get samples for Datové Schránky v2.7 or newer

2. Create login to test version of Datové Schránky

Create login to test version of Datové Schránky on http://www.czebox.cz

Security note: Certificates are same as on production site, take care to check them, before import.

3. Install Java based free soapUI tool

From www.soapui.org

4. Test new authentication with basic authentication in soapUI

(more…)

March 3, 2010

Test Status to SMS/MMS: Sending SMS messages using CLI with dedicated GSM modem device

Filed under: Test Status to SMS/MMS — natiku @ 8:01 am


This entry is part of Test Status to SMS/MMS workshop.

Sending SMS messages using CLI with dedicated GSM modem device

Install selected CLI tool “GAMMU” for interacting with GSM modem

Note: Gammu will show sections in help, you need to write gammu –help network to see actual network commands

yum install gammu

Installed:
  gammu.x86_64 0:1.25.0-2.fc12

Dependency Installed:
  dialog.x86_64 0:1.1-9.20080819.fc12 gammu-libs.x86_64 0:1.25.0-2.fc12
  libdbi.x86_64 0:0.8.3-3.fc12 mysql-libs.x86_64 0:5.1.42-7.fc12

Check GSM modem status with Gammu

(more…)

March 2, 2010

Test Status to SMS/MMS: Trouble Shooting Sending SMS messages with dedicated GSM modem device

Filed under: Test Status to SMS/MMS — natiku @ 7:32 pm


This entry is part of Test Status to SMS/MMS workshop.

Trouble Shooting Sending SMS messages with dedicated GSM modem device

Be sure then prepaid SIM card is REALLY activated

SIM card is primary designed for Voice Service (Phone call’s), to activate it you need to make a real phone call
with GMS phone, for example to free service of your provider:

I my case of T-mobile Czech pre-paid Twist service, you need to call 4603 and wait after machine will offer
you connecting to operator with 0, you need wait after your really connected.
PS: You can also make a paid call, in case then you have on card more then 30Kc credit amount.

Check various statues with GSM modem device

1. If you receive a Message then TARIF command is not supported, you OR Don’t activate SIM card YET OR
you you need wait so system will register you OR you need to TOP your CARD to really activate it.
2. If you receive an ERROR on SMS sending commands, check:
(more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: